Saturday, January 29, 2011

Ramdom Survey for EPS Contract Extension

Maligaya at Mapagpalang Bagong Taon!

Layunin po ng ramdom survey na ito na mapakiramdaman/malaman ang tingin ng mga Filipino migrant workers /OFW hinggil sa isyu ng contract extension. Ang kabuuuang resulta ng survey ay ilalathala/isusulat sa SULYAPINOY(opisyal na Newsletter ng Filipino EPS Workers Association - FEWA) at gayundin magsilbing input sa isang master's thesis na isusulat ng may akda.

Ang inyong indibidwal na sagot ay mananatiling private at confidential kung kaya’t hindi hiningi ang inyong personal na pangalan at iba pang pagkakakilanlan/identity.

Mahalaga po ang inyong input. Maraming salamat po sa pagsagot.

Pete Rahon
Editor-in-Chief
Sulyapinoy Newsletter
(MA in Inter-Asia NGO Studies, Sungkonghoe University)
pinoymigrantskorea@gmail.com

pls click here for the survey

1 comments:

Anonymous said...

Hi! I knoω this іs somewhаt οff-tοрic however I needeԁ to ask.

Dоes managing a well-eѕtаblished webѕite liκe yourѕ rеquігe a massive аmount work?
I'm brand new to writing a blog however I do write in my journal daily. I'd liκe tο start
a blog so I can share my eхρeriеnce and thоughts
onlіne. Ρleasе let mе know if you have any kіnd of recommenԁations oг tips for bгand new аѕpirіng blοg owners.
Apρreciate it!

My ωeblog :: 24 hr Plumbers Solihull

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More