Saturday, January 4, 2014

BASIC WAGES FOR SOUTH KOREA, 2014

KABILANG SA BILANG NG EMPLEYADO ANG MGA KOREANO, KAHIT NA ANG MGA NAGTATRABAHO SA OPISINA NA REGULAR EMPLOYEES. ANG HINDI LAMANG KASAMA SA BILANG AY ANG MAY-ARI NG KUMPANYA (SAJANG) o/at ang asawa niya (Samunim) AT ANG MGA NAG-AAROBAYT (PART-TIMERS). 
Note: Kapag umabsent kayo ng isang araw sa loob ng Lunes ~ Sabado, dalawang araw ang ibabawas sa inyo. Dahil walang bayad ang Linggo kapag may absent kayo. Kapag 2 araw kayong absent, 3 araw ang ibabawas sa inyo, and so on.


1 comments:

laxman thakur said...

i have passed eps exam 2013 but not registered yet

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More